Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 23-4-2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 9038
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 9038/23-4-2015 πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων στις 27 AΠΡΙΛΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Εστιατόριο – Εψητήριο», ιδιοκτησίας των «Αφων Καραγιώργος Βασίλειος & Αλέξανδρος», που λειτουργεί στο 90ο χλμ. της Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα (αριστερή πλευρά του αυτοκινητόδρομου) (θέμα από παραπομπή από την Επ. Π.Ζ. με την υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση της).

2ο. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της κατά πλάσμα δικαίου χορηγούμενης άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Εστιατόριο-Εψητήριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «90 ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στο 90ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία (δεξιά πλευρά του αυτοκινητόδρομου) (θέμα από παραπομπή από την Επ.Π.Ζ. με την υπ’ αριθ. 18/2015 απόφαση της).

3ο. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας για το έτος 2015 (απόλυτη πλειοψηφία).

4ο. Έγκριση του προτεινόμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το Δήμο Θηβαίων στα πλαίσια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

5ο. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο έτους 2015.

6ο. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμου πο…