Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η περίοδος ενημέρωσης και προετοιμασίας για την ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει άμεσα όσες επιχειρήσεις και φορείς έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, για συμμετοχή ως ιδρυτικά μέλη, να προσυπογράψουν το καταστατικό του νέου φορέα (Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία).

Επίσης καλεί και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και φορείς που δεν πρόλαβαν να εκδηλώσουν μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ιδρυτικά μέλη στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη να υπογράψουν το καταστατικό.

Η διαδικασία είναι ανοικτή μέχρι την 26η Ιουνίου 2015.

Στο τρέχον στάδιο θα συνυπογραφεί το καταστατικό από τους συμμετέχοντες για να υποβληθεί στο πρωτοδικείο.
Για τη συμμετοχή των φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Εταιρειών απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου τους για συμμετοχή με αγορά ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων και ορισμός του εκπροσώπου τους που θα υπογράψει το καταστατικό.
Για τις προσωπικές εταιρείες και τις ατομικές επιχειρήσεις υπογράφει το καταστατικό της Σύμπραξης ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της υπογραφής, με το

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρική

Τηλ. 22213 53793 και email: kamagianni.s@evia.pste.gov.gr ή με το γραφείο του
Προϊστάμενου της Γεν. Δ/νσης Περιφ Αγροτ Οικον & Κτην/κης
Τηλ. 22313 51275 και 22213 53928 και email: s.tselas@pste.gov.gr

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής