Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗΒΩΝ.

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙ Δ.Ε. ΘΗΒΩΝ.

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ : 1937/19

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ