Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΗΒΑΣ”

Δείτε εδώ τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων