Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022-2023

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι υποβάλλουν από 22/08/2022 έως και 11/09/2022 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα  www.mintour.edu.gr

αίτηση συμμετοχής.

Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού ΕΔΩ.