Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΟΘ, ΔΗΚΕΘ, ΔΕΥΑΘ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 11/4/2022 και η ώρα έναρξης 10.00 π.μ. Ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 11/5/2022 και η ώρα λήξης 15.00 μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – 22022-2024 (1)_signed

02. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ_2022