Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θηβαίων καθώς επίσης της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών

Αρ. Διακ. ΑΔΑ: 677ΛΩΡΜ-ΒΘΥ

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία