Τα Νέα του Δήμου

Προκήρυξη για την παραχώρηση μίας θέσης κυλικείου σε ΑΜΕΑ, Πολύτεκνους και Πολεμιστές Κύπρου στο Δικαστικό Μέγαρο Θηβών

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι έχει δημοσιευθεί η υπ’ αρ. 261/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΥΧΒ4Γ-Χ62) πρόσκληση ενδιαφέροντος- προκήρυξη του Πρωτοδικείου Θηβών που αφορά την παραχώρηση μίας (1) θέσης κυλικείου σε ΑΜΕΑ, Πολύτεκνους και Πολεμιστές Κύπρου στο Δικαστικό Μέγαρο Θηβών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι δημότες Δήμου Θηβαίων και έχουν έστω μία από τις ως άνω ιδιότητες να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη μέσω της Διαύγειας ή να απευθυνθούν στην Προϊσταμένη Δνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Θηβών Μ. Κόρδατζη ( τηλ. 2262027353 εσ.9) καθημερινά και σε ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.