Έργα - Μελέτες

Προκήρυξή διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)”

03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-20PROC007544701

04-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-20PROC007544785

Γενική-και-Ειδική-Συγγραφή – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)_signed

ΠΡΟΜΕΤΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)_signed

ΤΕΥΔ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΤΕΥΔ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)_signed

τιμολογιο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)_signed

ΤΣΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)_signed

Πίσω στη λίστα