Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα “Κατάρτιση Γυναικών στην Επιχειρηματικότητα” στους τομείς STEM (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών) καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανίας της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος” (ΚΥΕ).

Ωφελούμενες είναι γυναίκες – εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες στους συγκεκριμένους τομείς αναφοράς με μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας στους εν λόγω τομείς.

1008-2023–ΕΙΣΕΡΧ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΓΡ-no1

Πληροφορίες:

www.kye.com.gr

www.inepak.gr

2231030190

2102486041

2102486042

2102482276

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 16.00.