Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Πρακτικά Σύσκεψης (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό, κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024

Στη Θήβα , σήμερα 23 Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασε το αρμόδιο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες ,χιονοπτώσεις-παγετός), κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 .

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν:

 1. κ. Παπασπύρου Γεώργιος : Αντιδήμαρχος Θηβαίων – Αντικαταστάτης Δημάρχου στο Σ.Τ.Ο.
 2. κ. Κυπριωτάκης Ευάγγελος : Αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών Θηβαίων
 3. κ. Χρυσικός Επαμεινώνδας : Αναπληρωτής Δ/τής Τ.Υ.Δ.Θ. – Μέλος Σ.Τ.Ο.
 4. κ. Ζαμπετόγλου Χρυσοβαλάντης : Επιπυραγός Διοικητής Π. Υ. Θηβών -Μέλος Σ.Τ.Ο
 5. κ. Αχελούδης Βασίλειος : Ανθυπασπιστής (ΠΒ) -Μέλος Σ.Τ.Ο.
 6. κ. Κακοσαίος Μάριος: Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Βοιωτίας-Μέλος Σ.Τ.Ο.
 7. κ. Δημητρίου Δημήτριος Εκπρόσωπος Π.Ε. Βοιωτίας.
 8. κ. Παπαναστασίου Σπυρίδων : Υπάλληλος Τμήματος  Αυτεπιστασίας-Συντηρήσεων & Πολ Προστασίας του Δήμου.
 9. κ. Μπότης Δημήτριος – Εκπρόσωπος ΔΕΥΑΘ

Θέματα  της Συνεδρίασης  ήταν:

 • Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2023 στη ζώνη ευθύνης του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.
 • Ο συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία των φορέων για την αντιμετώπιση εκδήλωσης έντονων φαινομένων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Μετά τον απολογισμό της Θερινής περιόδου, από όλους τους συμμετέχοντες και το θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από την συνεργασία και την προσφορά αναλογικά, έγινε ενημέρωση από τον κ. Αντιδήμαρχο για την χειμερινή περίοδο με βάση τα Μνημόνια για Πλημμύρες και Χιονοπτώσεις-Παγετό, περιόδου  2023-2024  που έχουν  συνταχθεί για το σκοπό αυτό.

Με βάση τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων (Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.Β., Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θήβας, Δασαρχείο, ΚΕ.ΠΒ., ΕΛ.ΑΣ.)  καθορίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ομοφωνία όλων των παρευρισκομένων στη σύσκεψη:

         α. Προμήθεια άλατος  αποθήκευση και διανομή στις Δημ. Ενότητες.

        β. Τήρηση ετοιμότητας προσωπικού και μηχανημάτων του Δήμου, και άμεση κινητοποίηση, εφόσον απαιτηθεί .      

       γ. Ολοκλήρωση των διαδικασιών μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων (έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τήρηση καταστάσεων ιδιωτικών  μηχανημάτων και των ιδιοκτητών τους, που διαθέτουν τις προδιαγραφές για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης  κλπ.)

       δ. Καθορισμός προτεραιότητας οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση (βασικοί οδικοί άξονες –δρόμοι που οδηγούν στο Νοσοκομείο, δρόμοι που διέρχονται από σχολεία, κλπ.)

         ε. Ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και των υπευθύνων αποχιονισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας  της Π.Ε.Βοιωτίας για την εξέλιξη όποιας κατάστασης

      στ. Συνεργασία με την Π.Υ. διάθεσης μηχανημάτων για απεγκλωβισμό τυχόν αποκλεισμένων ατόμων.

        ζ. Συνεργασία με το Κ.Ε.ΠΒ για διάθεση ασθενοφόρου και εξοπλισμού (κουβέρτες κλπ)

        η. Καταγραφή των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και μετακίνησης( νεφροπαθείς,  κλπ) για  αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής ανάγκης.

       θ. Συνεχής επικοινωνία με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων  εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων σχολείων, η λειτουργία των οποίων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

      ι. Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός  φρεατίων  συλλογής όμβριων υδάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, και των ρεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου

        ια. Καθαρισμός εντός του αστικού χώρου των απορριμμάτων και απομάκρυνση των φερτών υλικών , φυλλωμάτων δένδρων κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους  και κοινόχρηστους χώρους  και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.

        ιβ. Συνεχής  ενημέρωση  των Προέδρων  των Τοπικών Κοινοτήτων και των πολιτών  από το Δήμο  με ανάλογα δελτία Τύπου, για όλα τα παραπάνω μέτρα πρόληψης (μέτρα αυτοπροστασίας, καθαρισμός απορριμμάτων -φερτών υλικών κλπ,  κτηνοτρόφων για προμήθεια ζωοτροφών , καλλιεργητών σχετικά με την απόθεση υπολειμμάτων σε ρέματα και αποστραγγιστικές τάφρους) . Ειδικά για τους κτηνοτρόφους η ενημέρωση θα είναι έγγραφη.

Οι παραπάνω ενέργειες που συζητήθηκαν εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου Θηβαίων για την άμεση  εκτέλεσή τους,  ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των επιπτώσεων σε συνδυασμό με το γενικό σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024.

ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΗΣ Σ.Τ.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σ.Τ.Ο. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡ 2023-2024