Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

Πολυεθνική εταιρεία αναζητεί αποθηκάριο (θέση απασχόλησης για κέντρο logistics στη Θήβα)

Πολυεθνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει έναν:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ

Θέση απασχόλησης για το κέντρο Logistics στη Θήβα:

Καθήκοντα θέσης:

• Παραλαβή εμπορευμάτων και τοποθέτηση στις αντίστοιχες θέσεις.
• Προετοιμασία παραγγελιών για αποστολή σε πελάτες.
• Τήρηση των διαδικασιών της αποθήκης.
• Φροντίδα για την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων προς τους πελάτες.

Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά:

• Απαραίτητη εμπειρία σε αποθήκη τουλάχιστον 2 ετών.
• Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορία επιθυμητή
• Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, προθυμία και αξιοπιστία.
• Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: career@lalizas.com