Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΟΧ 2_2024

ΚΩΔ. 106_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΣΟΧ 2_2024

ΚΩΔ.103_ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ_ΣΟΧ 2_2024

ΚΩΔ.106_ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΣΟΧ 2_2024

ΚΩΔ.107_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ_ΣΟΧ 2_2024

ΚΩΔ.107_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ,ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΣΟΧ 2_2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (101) 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΥΕ(108) ΣΟΧ2-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ_ΣΟΧ 2_2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ_ΣΟΧ 2_2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ,ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΣΟΧ 2_2024