Νέα – Ανακοινώσεις

Περισυλλογή – Μεταφορά χόρτων και κλαδιών

Δήμος Θηβαίων: Περισυλλογή – Μεταφορά χόρτων και κλαδιών

Σχετικά με την περισυλλογή ξερών χόρτων και κλαδιών, που προκύπτουν μετά την αποψίλωση οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, γνωρίζουμε στους δημότες μας ότι ο γερανός με αρπάγη του Δήμου προβαίνει σε περισυλλογή και μεταφορά στο ΧΥΤΑ τις ακόλουθες ημέρες:
Δημοτική Ενότητα Θήβας & Δημοτική Ενότητα Βαγίων : Δευτέρα και Τρίτη κάθε εβδομάδα του μήνα
Δημοτική Ενότητα Πλαταιών :Τετάρτη-Πέμπτη- Παρασκευή κάθε 1η και 3η εβδομάδα του μήνα
Δημοτική Ενότητα Θίσβης : Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή κάθε 2η και 4η εβδομάδα του μήνα:
Παρακαλούνται οι δημότες :
1. Να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 2262026297 ή τον τοπικό Πρόεδρο ή μέσω e-mail στο dimosthivas@thiva.gr (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, οδό και τηλέφωνο επικοινωνίας) για τον χώρο εναπόθεσης ξερών χόρτων και κλαδιών
2. Na τοποθετούν αυτά σε σακούλες απορριμμάτων (εφόσον χωράνε)
3. Nα τα αφήνουν σε σημεία που να έχει εύκολη πρόσβαση ο γερανός με την αρπάγη και μόνο τις ημέρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Εάν οι ημέρες έχουν παρέλθει οφείλουν να τα κρατούν εντός του χώρου τους, μέχρι την επόμενη ορισμένη ημέρα περισυλλογής και εφόσον έχουν ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους.