Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στις 30/3/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ EΠΑΛ ΘΗΒΑΣ