Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ)

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στις 31/8/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΚΥΛΙΚΕΙΟ 3 ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ.doc