Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κύπρου 3, στη Θήβα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ