Νέα – Ανακοινώσεις

Παροχή δωρεάν Εργασιακής στήριξης και πληροφόρησης, της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», με MIS:5000935

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου