Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη μοριοδότηση των υφιστάμενων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, σχετικά με τη βελτίωση και χορήγηση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές, ενημερώνουμε τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων(Σαββάτου επί της οδού Γ. Ρούκη, Τετάρτης επί των οδών Πελοπίδου και Αγγελίδη και Πέμπτης στα Βάγια) για την παράταση της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για την αξιολόγηση και μοριοδότησή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ατά το χρονικό διάστημα από 28/06/2022 έως και 12/07/2022 θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο του πρώτου φύλλου της άδειας του πωλητή (όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και η ημερομηνία κτήσης της άδειας) (παλαιότητα άδειας 5 μόρια/έτος)
– Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (φορολογική ενημερότητα-30 μόρια)

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων (τηλ. επικοινωνίας: 2262-350674)

Υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να υποβληθεί θα παραλάβετε από το γραφείο του Τμήματος.

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη του Νόμου, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την 31η Ιουλίου 2022, τότε η απόδοση θέσεων θα γίνει από μηδενική βάση και θα αφορά όλους τους πωλητές.