Τα Νέα του Δήμου

Παράταση εγγραφών στο Μητρώο Νέων του Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις αρχές της Δημοκρατίας επιθυμεί να ενισχύσει τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.).
Για τον λόγο αυτό, καλεί τους νέους ηλικίας15 έως 28 ετών(γεννημένοι από 1/1/1991 έως 31/12/2004) να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο υπάρχον Μητρώο Νέων του Δήμου. Οι εγγραφές παρατείνονται έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2019.

Πως υποβάλλω αίτηση;
Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Νέων βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
Online αίτηση εγγραφής
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να την καταθέσετε συμπληρωμένη:
1) ηλεκτρονικά στο email dimosthivas@thiva.gr
ή
2) στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, κτίριο Δημαρχείου (Κύπρου 3)

Τι είναι το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟΣΥΝ):
Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. είναι θεσμοθετημένο όργανο του Δήμου Θηβαίων με σκοπό τον εντοπισμό καιτηνανάδειξη των προβληματισμών και των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό κυρίως επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δραστηριοποίηση των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στα τοπικά ζητήματα.
Στα ΤοπικάΣυμβούλια Νέων συμμετέχουν προαιρετικά οι νέοι από 15 έως 28 ετών (γεννημένοι από το 1991 έως το 2004) και έχουν τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι, αρκεί πρώτα να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων του Δήμου ή Κοινότητάς τους (όπου δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι). Την ευθύνη για την εποπτεία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και τη διενέργεια των απαραίτητων εκλογικών διαδικασιών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων;
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων εγγραφής, θα οριστεί ημερομηνία εκλογών και θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους καθώς και με e-mail, όσοι νέοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων.