Νέα – Ανακοινώσεις

Παράταση αιτήσεων για Μαθήματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για τα Μαθήματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων για τα πρώτα τμήματα που θα δημιουργηθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θηβαίων.

Προγράμματα θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους άρα αιτήσεις θα γίνονται δεκτές όλο το εκπαιδευτικό έτος.

______________________________________________________________________
Στα πλαίσια του έργου «Κέντρα δια βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» συστήνεται και θα λειτουργήσει στο Δήμο Θηβαίων «Κέντρο δια Βίου Μάθησης», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για τα ακόλουθα θεματικά πεδία :

 Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
 Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
 Νέες Τεχνολογίες
 Γλώσσα και Επικοινωνία
 Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 Πολιτισμός και Τέχνη
 Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Για τις ανάγκες της ενέργειας αυτής θα προσληφθούν δυο (2) άτομα, ένας (1) υπεύθυνος εκπαίδευσης, ανάπτυξης & διασφάλισης ποιότητας και ένας (1) υπεύθυνος οργάνωσης. Για τις θέσεις αυτές είχε προηγηθεί προκήρυξη από το Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης και αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα, όπως επίσης και για τους εκπαιδευτές δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως.

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους, στην πόλη της Θήβας και στις Τοπικές Κοινότητες του δήμου.

Γι’ αυτό το λόγο καλούμε τους ενδιαφερόμενους ΕΝΗΛΙΚΕΣ άνω των 18 ετών [για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, άνω των 16 ετών] που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιμόρφωσης να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να δηλώσουν την προτίμησή τους για τα προαναφερόμενα θεματικά πεδία, στο Γραφείο Παιδε…