Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

«Παππούδες και γιαγιάδες  σμίγουν με μαθητάδες»

Διαγενεακή  δράση ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και μαθητών  Γυμνασίου

  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας Δήμου Θήβας, θα πραγματοποιηθεί διαγενεακή  δράση μεταξύ ηλικιωμένων  του ΚΑΠΗ Θήβας και μαθητών του 5ου Γυμνασίου Θήβας, την Πέμπτη 4/4/24, στις 8.30 π.μ.  έως τις 10.00π.μ. , στο ΚΑΠΗ Θήβας.

Η δράση βοηθάει να ξεπεραστούν προκαταλήψεις και διακρίσεις λόγω ηλικίας και να καθοδηγήσει την στάση των συμπεριφορών απέναντι στην άνοια. Ωφελεί στην νοητική ενδυνάμωση και αυτοπεποίθηση της 3ης ηλικίας, καθώς και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας των μαθητών.

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων γενεών , εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκή τουλάχιστον κλίμακα σε δράσεις φιλικές προς την ενεργό γήρανση και την δημογραφική αλλαγή.