Νέα – Ανακοινώσεις

Πανεπιστημιακό Τμήμα διεκδικεί ο Δήμος Θηβαίων και στηρίζει την Περιφέρεια για την επανίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Πανεπιστημιακό Τμήμα διεκδικεί ο Δήμος Θηβαίων και στηρίζει την Περιφέρεια για την επανίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Τον Πρύτανη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κ. Πέτρο Λάμψα φιλοξένησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας στη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2017, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την επικείμενη αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού χάρτη των Ανώτατων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας και εκτενέστερα για το μέλλον του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και των τμημάτων αυτού, μεταξύ των οποίων είναι και το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) της Θήβας. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν επίσης οι καθηγητές του ΤΕΙ κ.κ. Παναγιώτης Τριβέλλας και Παναγιώτης Ρεκλείτης.

Ο κ. Πρύτανης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκροτηθείσα επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας που αποτελείται από εκπροσώπους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έργο της οποίας είναι να προτείνει προς τον Υπουργό τρόπους και διαδικασίες, ώστε τα παραπάνω τρία ιδρύματα να μετεξελιχθούν σε ένα Πανεπιστήμιο, που θα αναπτύσσεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήσεις από τους Συμβούλους και δόθηκαν αντίστοιχες απαντήσεις από τον κ. Πρύτανη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συντάσσεται με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεκδίκηση της επαναλειτουργίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, αφενός γιατί είναι η μοναδική από τις 13 Περιφέρειες που δεν διαθέτει Πανεπιστήμιο, αφετέρου γιατί το Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και προόδου. Διεκδικεί, επίσης, τη διατήρηση του Τμήματος Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα, ως Πανεπιστημιακό Τμήμα, καθώς η διασύνδεση με αυτό θα υποστηρίξει την τοπική επιχειρηματική, βιομηχανική και αγροτική δραστηριότητα της περιοχής σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η τεχνογνωσία και η καινοτομία…