Νέα – Ανακοινώσεις

Παιδικές Χαρές Δήμου Θηβαίων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης και ανάπλασης τριών (3) παιδικών χαρών στο Δήμο Θηβαίων: μία (1) στον Πούρο, μία (1) στην πλατεία της συνοικίας Κοντίτο και μία (1) στη Τ.Κ. Δομβραίνας.

Επί πλέον, βρίσκονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες για υλοποίηση (κατασκευή) και τρεις (3) ακόμα παιδικές χαρές μία (1) στην Κεντρική Πλατεία Θήβας, μία (1) στην Τ.Κ. Ξηρονομή και μία (1) στην Τ.Κ. Καπαρελλίου.

Για τις υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου ( σύνολο 16) έχουν συνταχθεί οι μελέτες που απαιτούνται, ώστε σταδιακά να υλοποιηθούν από νέες πηγές χρηματοδότησης.