Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πίνακες πωλητών που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Θηβαίων

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 19/05]

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Θηβαίων, με βάση το άρθρο 66 του Ν.4849/2021(παρ. 4) έχει προβεί στην καταγραφή των πωλητών που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου και στους οποίους δεν έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του Ν. 4497/2017.

Οι σχετικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (www.thiva.gr) και θα ακολουθήσει και μοριοδότηση των θέσεων.
Καλούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές να ενημερωθούν και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων που αναρτήθηκαν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, από 20/05/2022 έως και 03/06/2022. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τηλ. 22623-350674.

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BAΓΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ α-τομέας αναρτηση 19-5-2022

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BAΓΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ β- τομεας για αναρτηση 19-5-2022

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΘΗΒΑ – α τομείς για αναρτηση 19-5-2022

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΘΗΒΑ β τομείς για αναρτηση -19-5-2022

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΘΗΒΑ τομεις ανάρτηση 19-5-2022.doc