Νέα – Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών (ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση Δήμου Θηβαίων)

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2012 οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση του Δήμου Θηβαίων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2