Νέα – Ανακοινώσεις

Πέντε (5) χρόνια λειτουργίας της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” πράξης με τίτλο: “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων”, με MIS:5000935.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για τα πέντε (5) χρόνια λειτουργίας της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», με MIS:5000935.