Τα Νέα του Δήμου

Ο Κώστας Χαρέμης Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων- Οι δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου και μελών Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας Δημοτικής Περιόδου στον Δήμο Θηβαίων, για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής.

Χρέη προεδρεύοντος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης ως πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη του Δημάρχου κ. Γιώργου Αναστασίου “Δήμος Πολιτών”.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Χαρέμης (από την παράταξη του Δημάρχου), Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Πέτρος Πετεινάρης (από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας “Ο Πολίτης στο Κέντρο”) και Γραμματέας η κα. Αθηνά- Ειρήνη Νόκα (από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας “Δημοτική Συνεργασία Ευθύνης”).

Ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των οποίων η σύνθεση έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9μελής

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου.
Επίσης, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο ως τακτικά μέλη της Οικ. Επιτροπής και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Παπασπύρου και Παναγιώτης Τσαραμπάρης.
Κατόπιν ψηφοφορίας εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Τακτικά Μέλη
Πλειοψηφίας : Νικόλαος Κοβάνης, Ιωάννης Παπαδημητρίου, Μαρίνα Κατσιμιχα
Μειοψηφίας : Αποστόλης Δαγδελένης, Κωνσταντίνος Βενιζέλος, Αντώνης Τουλουμάκος
Αναπληρωματικά Μέλη
Πλειοψηφίας: Κωνσταντίνος Βόλης, Ιουλία Κοντού, Ευάγγελος Κυπριωτάκης
Μειοψηφίας: Πέτρος Πετεινάρης, Ηλίας Τραμπάκουλος, Παναγιώτης Ρωμανάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
9μελης
Με απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας.
Επίσης, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Π. Ζ. και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου και Αναστάσιος Καμούτσης.
Κατόπιν ψηφοφορίας εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Τακτικά Μέλη
Πλειοψηφίας: Ευαγγελία Τζουβελέκη, Αλέξανδρος Φίλης, Σταμάτης Καλαμιώτης
Μειοψηφίας: Χρήστος Ρούσσος, Ηλίας Τραμπάκουλος, Παναγιώτης Ρωμανάς
Αναπληρωματικά Μέλη
Πλειοψηφίας: Ιουλία Κοντού, Μαρίνα Κατσιμίχα, Νικόλαος Κοβάνης
Μειοψηφίας: Αγγελίνα Τσαρουχά, Αθηνά- Ειρήνη Νόκα, Αντώνης Τουλουμάκος