Τα Νέα του Δήμου

Ο κατάλογος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θήβας στο διαδίκτυο μέσω της Υπηρεσίας openABEKT.

Η Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας (ΔΟΘ) διαθέτει πλέον τον κατάλογό της στο διαδίκτυο μέσω της Υπηρεσίας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στη διεύθυνση: https://thivalib.openabekt.gr/, ενισχύοντας την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση και τη γνώση.
Το openABEKT αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών (ILS) που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986 και έχει διατεθεί σε περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και άλλους οργανισμούς. Παρέχεται ως ολοκληρωμένη Υπηρεσία, διαδικτυακά, με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS), από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ https://www.openabekt.gr/el/openabekt.
Η ανοικτή παρουσίαση του καταλόγου, η πλοήγηση, η ευέλικτη αναζήτηση σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων, καθώς και τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης, διασφαλίζουν μια δυναμική εμπειρία εξερεύνησης του περιεχομένου.
Στον κατάλογό της η Βιβλιοθήκη του ΔΟΘ διαθέτει 7.734εγγραφές καλύπτοντας αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης στους τομείς της Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης, Ιστορίας, Ελληνικής και Ξένης Λογοτεχνίας κ.ά. ενώ το περιεχόμενο του καταλόγου της εμπλουτίζεται συνεχώς τόσο με τρέχουσα όσο και αναδρομική καταλογογράφηση του υλικού. Στους μελλοντικούς στόχους της Βιβλιοθήκης εντάσσεται ο εμπλουτισμός του καταλόγου με όλα τα βιβλία της συλλογής της (περιλαμβάνει περισσότερους από 21.000 τίτλους βιβλίων) το συντομότερο δυνατό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ