Τα Νέα του Δήμου, Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών

Τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών εκφράζει ο Δήμος Θηβαίων, καλώντας την Πολιτεία να δώσει λύσεις που να αίρουν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι παραγωγοί. Στη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων αποφασίστηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις τους. Η ακρίβεια σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, ζωοτροφές και λιπάσματα εκτινάσσει το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων, οδηγώντας τους αγρότες σε απόγνωση. Εκτός από το υψηλό κόστος παραγωγής, οι αγρότες καλούνται να διαχειριστούν και τις συνέπειες από την πρόσφατη θεομηνία, η οποία προκάλεσε ζημιές στις καλλιέργειες.

Ο πρωτογενής τομέας και η αγροτική δραστηριότητα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες για την τοπική οικονομία. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους παραγωγούς, προσφέροντας λύσεις που να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης, ούτως ώστε να μην αναγκασθούν να μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ακρίβειας.
Δηλώνουμε την έμπρακτη και ειλικρινή στήριξή μας στους αγρότες του Δήμου Θηβαίων και της ευρύτερης Βοιωτίας και στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα τους».

Μπορείτε να δείτε το ψήφισμα ΕΔΩ