Νέα – Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Θηβαίων για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα Πολιτικής Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής ?μυνας (ICDO) θέλοντας να τονίσει και να υπενθυμίσει ότι «οποιαδήποτε ημέρα μπορεί να συμβεί μια φυσική καταστροφή».

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί ένα θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους –φυσικούς και τεχνολογικούς – λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα είναι η «συνένωση» των δυνάμεων όλων των πολιτών έναντι φυσικών και ανθρωπογενών απειλών ή κινδύνων, που μπορούν να διαταράξουν σε καιρό ειρήνης την κοινωνική λειτουργία.

Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί και στο Δήμο Θηβαίων το Τμήμα Αυτεπιστασίας, Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας, όπου- μεταξύ άλλων- μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (στρατό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχαία, δασαρχείο, λιμενικό), τοπικούς φορείς κτλ. Στόχος του είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση κάποιας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή ατυχήματος που μπορεί να συμβεί στην περιοχή.

Σήμερα 1η Μαρτίου ας προσπαθήσουμε όλοι στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα μας, να προστατέψουμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, την περιουσία μας, το περιβάλλον στο οποίο κατοικούμε.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά στον θεσμό της Πολιτικής Προστασίας δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά των εθελοντών, των ανθρώπων που, είτε στο πλαίσιο εθελοντικών οργανώσεων, είτε μεμονωμένα, την κρίσιμη στιγμή της καταστροφής προσφέρουν.