Νέα – Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Δωρεάν Διανομή Τροφίμων μέσω του Προγράμματος του ΥΠ.Α.Α.Τ στο Δήμο Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος της Ε.Ε. « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους» , ολοκλήρωσε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε 100 άπορες οικογένειες (214 άτομα) που διαμένουν στην περιοχή του.

Στους δικαιούχους του προγράμματος διανεμήθηκε στην τρίτη και τελευταία φάση λάδι. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη φάση είχαν διανεμηθεί μακαρόνια και φέτα και στη δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος γραβιέρα Κρήτης και κεφαλογραβιέρα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 279 23460(ΦΕΚ 414/Β/2013) “Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης”, δικαιούχοι της διανομής ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην περιοχή του Δήμου. Οι δικαιούχοι επιλέχθηκαν έπειτα από αίτηση που είχαν υποβάλλει μέσω TAXIS NET για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και περιλαμβάνει βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα (ενδεικτικά : ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί).

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πέρα από το όφελος που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς η εισροή κοινοτικών πόρων επηρεάζει θετικά σημαντικούς φορείς της χώρας, όπως τις παραγωγικές μονάδες, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης των προϊόντων που διανέμονται, τις μεταφορικές και άλλες επιχειρήσεις.