Νέα – Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε το έργο του Δήμου Θηβαίων « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Ελλοπίας»

Με την επέκταση του δικτύου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων λύθηκε το πρόβλημα υδροδότησης οικισμού αυτής, που λόγω της υψομετρικής θέσης του δεν υδροδοτούντο μέχρι σήμερα.

Ο Δήμος Θηβαίων προέβη στην κατασκευή του έργου, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης «ΘΗΣΕΑΣ», το φυσικό αντικείμενο του οποίου περιελάμβανε :

1. Δεξαμενή 15,00 μ3 και αντλιοστάσιο σε χώρο πλησίον του ταχυδιυλιστηρίου
2. Καταθλιπτικό αγωγού μεταφοράς μήκους 1.010 μ
3. Δεξαμενή ύδρευσης 50,00 μ3 ανάντη του οικισμού της άνω Ελλοπίας
4. Δίκτυο ύδρευσης μήκους 1.850 μ για την υδροδότηση του οικισμού της άνω Ελλοπίας

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου οι συγκεκριμένες περιοχές του οικισμού συνδέθηκαν με τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, που υδροδοτεί τον οικισμό της Ελλοπίας, στο σημείο εξόδου από το ταχυδιυλιστήριο και στο φρεάτιο αναμονής του νέου αγωγού του έργου.