Τα Νέα του Δήμου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κατασκευής αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Υπάτου του Δήμου Θηβαίων

Στις 26 Αυγούστου 2019 η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ʺΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.ʺ τελείωσε τις συμβατικές εργασίες του έργου σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ766 των έργων Κ.Α.:2017ΕΠ76600016 (Κ.Α.Ε.: 63.7326.01 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ), στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων.

Η κατασκευή του έργου αφορούσε τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων που κατέκλυζαν τον οικισμό του Υπάτου και δημιουργούσαν χρόνια προβλήματα κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, από τις έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, μεγάλες ποσότητες ύδατος που προέρχονται από τις κλιτύς του βουνού Σαγματά συγκεντρώνονταν στο δρόμο που διασυνδέει το Ύπατο με την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος- Σαγματά, ο οποίος λειτουργούσε- κατά κάποιο τρόπο- σαν συλλεκτήριο ρέμα, κατακλύζοντας το βορειοδυτικό άκρο του χωρίου Ύπατο και καταστρέφοντας τις υποδομές του δρόμου και του παρακείμενου γηπέδου ποδοσφαίρου.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Δήμος Θηβαίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην κατασκευή του υπόψη έργου, η λειτουργία του οποίου διαπιστώθηκε- με τις τελευταίες βροχοπτώσεις -ότι είναι άρτια και επιλύει το πρόβλημα του οικισμού του Υπάτου.