Νέα – Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της Παιδικής Χαράς Καπαρελλίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της Παιδικής Χαράς Καπαρελλίου

Ολοκληρώθηκαν οι συμβατικές εργασίες του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού 96.721,56€, το οποίο συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 46.871,68 € και χρηματοδοτήθηκε 100% από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Η νέα παιδική χαρά (εμβαδού 151,72m2), περιλαμβάνει καινούρια παιχνίδια που φέρουν πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (1,5 έως 3 ετών και 4 έως 14 ετών). Ο χώρος εντός της παιδικής χαράς επιστρώθηκε με ελαστικά δάπεδα (ελαστικές πλάκες) σε πάχος τέτοιο, ώστε να πληροί τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού. Τοποθετήθηκαν επίσης περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός, παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων και ενημερωτικές πινακίδες .
Ο Δήμος Θηβαίων, αφού ολοκληρώθηκε το έργο, προχωρά στις διαδικασίες πιστοποίησης της παιδικής χαράς από την Επιτροπή Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 28492/09 όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να δοθεί στο κοινό για χρήση.
Μέχρι την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της παιδικής χαράς από την αρμόδια επιτροπή και τη διοικητική παραλαβή του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση αυτής για λόγους ασφαλείας.