Τα Νέα του Δήμου

Οι νέοι Πρόεδροι και τα Μέλη της ΔΕΥΑΘ και των ΝΠΔΔ Σχ. Επιτροπών Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δ.Θ. (ΔΕΥΑΘ) και των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θ. ορίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Γιώργου Αναστασίου, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ ορίστηκε ο κ.Κωνσταντίνος Βόλης. Στη Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θ. Πρόεδρος ορίστηκε η κα Ιουλία Κοντού και Αντιπρόεδρος ο κ.Αναστάσιος Καμούτσης ενώ στη Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θ. Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Κοβάνης και Αντιπρόεδρος η κα Μαρίνα Κατσιμίχα.

Στα ανωτέρω διοικητικά συμβούλια εκπροσωπήθηκαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρόταση του κ. Δημάρχου, στο πνεύμα της δημοκρατικής συνεργασίας.

Αναλυτικά η σύνθεση των Δ.Σ. έχει ως εξής:

Δείτε εδώ