Νέα – Ανακοινώσεις

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων

Με αλλαγές στο σχήμα των Αντιδημάρχων ξεκινά για το Δήμο Θηβαίων το 2013. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Σπύρου Νικολάου, από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι :

1. Πέτραινας Ηλίας του Αλεξάνδρου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής.
ii. Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.
iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
iv. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».

2. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .
ii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
iii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
iv. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

3. Χατζίνα Αικατερίνη του Αναστασίου για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων με την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα:
i. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επίσης της μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατά τόπον…