Νέα – Ανακοινώσεις

Οι δημαιρεσίες στο Δήμο Θηβαίων

Σε ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκαν, το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο Θήβας, οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Στερεάς Ελλάδας του Δήμου Θηβαίων.

Στη συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρείου, προήδρευσε ο κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης , ως πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της πλειοψηφίας “Νέα Ενωτική Πορεία”.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Κοκοντίνης (από την παράταξη της πλειοψηφίας), Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαβασιλείου Γρηγόριος (από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας “Δήμος Θηβαίων -Ώρα Ευθύνης”) και Γραμματέας η κα Ιουλία Κοντού (από την παράταξη της πλειοψηφίας).

Ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των οποίων η σύνθεση έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη :
Πλειοψηφίας : Παπαδημητρίου Ιωάννης, Στάικος Αλέκος, Στρατέλος Νικόλαος, Τσαραμπάρης Παναγιώτης, Χαρέμης Κων/νος
Μειοψηφίας : Βενιζέλος Κων/νος, Κιούσης Θωμάς, Κόρδατζης Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη:
Πλειοψηφίας: Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Κουτσοδήμος Δημήτριος, Κοντού Ιουλία
Μειοψηφίας ; Σίννης Ιωάννης, Τριάντη Κων/να
Με απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Κίτσος Σπυρίδωνας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη :

Πλειοψηφίας: Γιαννίκας Δημήτριος, Δρένιος Σωτήριος, Καμούτσης Αναστάσιος, Μητσάκης Γεώργιος, Σκαλής Γεώργιος
Μειοψηφίας: Μακρή Αλεξάνδρα, Μέξης Παναγιώτης, Τουλουμάκος Αντώνιος

Αναπληρωματικά Μέλη :
Πλειοψηφίας: Κατσάρας Βασίλειος, Τυρηνόπουλος Κων/νος, Τούτουζας Δημήτριος
Μειοψηφίας: Παπαβασιλείου Γρηγόριος, Ραχού…