Νέα – Ανακοινώσεις

Οικονομικές ενισχύσεις σε αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές από το υπ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς – δικαιούχους που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση – χρηματοδότηση
στα πλαίσια της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, να
υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης – χρηματοδότησης.

Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας-υδατοκαλλιέργειας και που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση – χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης (2) του Μέτρου 3.2.11 Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης – χρηματοδότησης με στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr) από 16/07/2021 και ώρα 12:00 και μέχρι 15/09/2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά δελτία Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΛΙΕIA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ