Νέα – Ανακοινώσεις

Ξεκινούν 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις στη Βοιωτία για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

Ο Δήμος Θηβαίων, στα πλαίσια της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, συμμετέχει μετά από απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» ως συμπράττων φορέας, με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «Συλλογική Τοπική Δράση για την απασχόληση στη Βοιωτία», στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της δράσης 7:: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) ».

Ο γενικός σκοπός της προτεινόμενης ολοκληρωμένης παρέμβασης με τίτλο: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση στη Βοιωτία» είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους των Δήμων: Θήβας, Τανάγρας, Αλίαρτου, Ορχομενού και Δίστομου. Στη δράση συμμετέχει και το Επιμελητήριο Βοιωτίας ως εταίρος.

Η πράξη αποσκοπεί την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 120 ωφελουμένων που εμπίπτουν στις εξής ομάδες πληθυσμού:

• ?νεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, αγρότες με εισόδημα μέχρι 3.000.€ για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και μέχρι 9.000€ από άλλες πηγές.
• Νέοι επιστήμονες που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:
• Τα ακόλουθα 6 προγράμματα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ :

ΔΡΑΣΗ 12: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).
ΔΡΑΣΗ 13: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Τεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).
ΔΡΑΣΗ 14: Επαγγελματική …