Νέα – Ανακοινώσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορους του ΥΠΑΑΤ & ΟΠΕΚΕΠΕ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Θηβαίων

Αιτήσεις από 1η μέχρι 31 Μαΐου 2013

Ο Δήμος Θηβαίων και φέτος πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα με τίτλο : «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους του Δήμου Θηβαίων έτους 2013» το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑ&Τ) και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 1η έως 31 Μαΐου στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θηβαίων, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Π.Ε. Βοιωτίας στη Θήβα (πρώην Νομαρχία, τέλος της οδού Μακαρίου). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262352118 κα Παναγιώτα Μπαρώνη και κο Ιωάννη Σουλιώτη 2262350603.

Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013 από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους απόρους όπως καθορίζονται με την υπ’ αρ. 279/23460/ ΚΥΑ (ΦΕΚ414/τ.β’/22-02-2013) διαμορφώνονται βάσει των ακόλουθων οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων:
1. ?πορο άτομο με ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200,00 €.
2. ?πορη οικογένεια με οικογενειακό εισόδημα ως εξής:
Ι. Για οικογένεια 2 μελών μέχρι και 10.700,00 € ΙΙ. Οικογένεια 3 μελών μέχρι και 11.520,00 € ΙΙΙ. Οικογένεια 4 μελών μέχρι και 14.400,00 € ΙV. Οικογένεια 5 μελών μέχρι 17.280,00 € V. Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00 €.
3. Σε άπορα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600,00 €. Το ίδιο ποσό προσαύξησης ισχύει και για άπορη οικογένεια με ένα ή και περισσότερα μέλη με αναπηρία (67% και άνω).
Ως άποροι θεωρούνται:
Α. Τα άτομα και οι οικογένειες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας
Β. Παιδιά…