Νέα – Ανακοινώσεις

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τον ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ξεκινάει στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr) υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 09-02-2012 έως και τις 29-02-2012.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Θηβαίων Δημοτών που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει ότι μπορούν να απευθυνθούν στα Δημοτικά Καταστήματα (Θήβας-Γραφείο Τύπου, Βαγίων, Καπαρελλίου, Δομβραίνας) στα ΚΕΠ (Θήβας, Καπαρελλίου, Βαγίων) προκειμένου με την βοήθεια των αρμοδίων υπαλλήλων να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση (Πληροφορίες στο τηλ: 2262350607)

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Ο άνεργος υποβάλλει μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην οποία συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία («Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Πατρός»,…