Νέα – Ανακοινώσεις

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Θηβαίων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Θηβαίων, που παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτική αρωγή σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά με την εκπαίδευση έξοδα.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση από εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει εθελοντική συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Τα μαθήματα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται στο 2ο Γυμνάσιο Θήβας και για την Πρωτοβάθμια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας.

Οι αιτήσεις μαθητών για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από το Κοινωνικό Φροντιστήριο ανήλθαν στις 93. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 86, που πληρούσαν τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια.

Το 80% των μαθητών Λυκείου, έπειτα από πρόταση του Σωματείου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Βοιωτίας, που έγινε δεχτή από την Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, απορροφήθηκε από τα Κέντρα Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Θηβαίων : Ειρμός, Νέο, Σκλαβούνος, Φάσμα και Σπουδή (στη Θήβα) και Πούλος (στα Βάγια), τα οποία θα παρέχουν στους μαθητές αυτούς ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα.

Παράλληλα για το 20% των μαθητών Λυκείου, που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στα Κέντρα Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης, δημιουργηθήκαν τμήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Ο Δήμος Θηβαίων ευχαριστεί θερμά το Σωματείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Βοιωτίας για την πολύτιμη βοήθειά τους σ’ αυτή την δράση και την προσπάθεια για ισότητα στην πρόοδο και στην παρεχόμενη παιδεία.

Συγχαίρει επίσης για την κοινωνική τους ευαισθησία και τον επαγγελματισμό τους και ευχαριστεί, όλους τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν εθελοντική συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση τις ημέρες και ώρες που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους, τη ζήτηση των μαθημά…