Νέα – Ανακοινώσεις

Ξεκίνησαν οι Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βοιωτίας (Ορχομενός και Θήβα)

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα Δημόσιο Σχολείο που παρέχει στους αποφοίτους απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.
Απευθύνεται σε ενήλικες, άνω των 18 ετών που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο και δεν φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν.
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ουσιαστική μόρφωση, γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήση υπολογιστών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και σύνδεση με την αγορά εργασίας, ψυχολογική στήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής.
Οι γνώσεις στην Αγγλική γλώσσα και στη Πληροφορική μπορεί να πιστοποιηθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευομένων.
Η διάρκεια σπουδών είναι 2 έτη.
Το πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προκειμένου να καλυφθούν οι ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να αναδειχθούν οι κλίσεις και οι δεξιότητές τους. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 διδακτικές ώρες και είναι απογευματινό από τις 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. Τα μαθήματα είναι καθημερινά, ο δε τρόπος διδασκαλίας βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων και η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και όχι απαραίτητα σε γραπτές εξετάσεις.
Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Πληροφορική, Κοινωνιολογία,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσική-Τεχνολογία και Αισθητική Αγωγή.
Επιπλέον για τους εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός του Ορχομενού και της Θήβας, παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση ώστε να επιτυγχάνεται η μετακίνηση από και προς το σχολείο. (μαθητικό δελτίο/ταξί/επίδομα).

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βοιωτίας λειτουργεί από το 2004, σήμερα στεγάζεται στα Πέτρινα κτίρια(Μινύου 3) του Ορχομενού και λειτουργεί εκτός έδρας τμήμα στη Θήβα, στο 5ο Γυμνάσιο Θήβας.
Πληροφορίες – Εγγραφές. Κάθε απόγευμα από ώρα 17.00 μέχρι 21.00 στο τηλέφωνο:22610-39045. ( …