Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

“Νότιες Πύλες Θηβών” – Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων

Ο Δήμος Θηβαίων διενήργησε τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο:
«Νότιες Πύλες Θηβών» – Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας.
Στον Διαγωνισμό υποβλήθηκαν δέκα (10) μελετητικές προτάσεις από τις οποίες εννέα (9) γίναν δεκτές. Οι προτάσεις εξετάστηκαν λεπτομερώς και αξιολογήθηκαν μεμονωμένα και συγκριτικά.

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα – λαμβάνοντας υπόψη τα ορισμένα κριτήρια και τις προδιαγραφές από τη διακήρυξη του διαγωνισμού- τη συγκριτική αξιολογική κατάταξη των μελετών σύμφωνα με την οποία απονέμεται το 1ο βραβείο, το 2ο, το 3ο και μία εξαγορά. Στο Δελτίο Τύπου παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα των νικητών καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ