Νέα – Ανακοινώσεις

Νεότερη ενημέρωση για τη μετεγκατάσταση προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Θήβας

Σε συνέχεια του από 2/6 Δελτίου Τύπου που αναφερόταν στην έναρξη μετεγκατάστασης των προσφύγων που διέμεναν στο Ελληνικό προς το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων της Θήβας (πρώην εργοστάσιο Σαγίρογλου) ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα 6/6 έχουν μετεγκατασταθεί 358 άτομα, στην πλειοψηφία τους οικογένειες προσφύγων.

Η μετεγκατάσταση υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών .

Σχετικά με τη διοίκηση και τον έλεγχο του κέντρου, η συγκρότηση της Δομής είναι σε επίπεδο του Τοπικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) και ο Συντονιστής της Δομής έχει οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΕΘΑ και έχει την ευθύνη της καθ’ ημέρα λειτουργίας της δομής καθώς και της συνολικής ομαλής λειτουργίας της.

Αναφορικά με θέματα υγειονομικής περίθαλψης, παρέχονται υγειονομικές υπηρεσίες εντός της δομής ( Γιατροί του Κόσμου) και σε κάθε περίπτωση η παροχή θα συνδράμεται, όποτε απαιτείται από τις Α’ βάθμιες και Β’ βάθμιες υπηρεσίες του ΕΣΥ.

Ο Δήμος Θηβαίων στην εν λόγω Δομή έχει την ευθύνη αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κάδων καθώς και ζητήματα απολυμάνσεων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του ΔΟΜ.

Επιπλέον, θα έχει την ευθύνη των ωφελουμένων εργαζομένων, που θα στελεχώσουν τη Δομή μετά την προκήρυξη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ (αριθμός ωφελουμένων περίπου 50 άτομα).