Νέα – Ανακοινώσεις

ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β΄

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 18-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Πληροφορίες : Ε. Παναγιώτου
Τηλ : 2262 350 672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β΄
Ο Δήμος Θηβαίων καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανοδίου εμπορίου τύπου Β΄ να υποβάλλουν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης την αίτηση τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, μέχρι και την 31-01-2014 ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο αριθμός και ο τύπος της άδειας καθορίζονται σύμφωνα με την αριθ. 9414/225274/20-11-2013 απόφαση της Γενικού Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

Α. ?δειες ?σκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου:
Δύο (2) άδειες για καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες).
Δυο (2) άδειες για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, χειροποίητες κατασκευές.
Τρεις (3) άδειες για πώληση οπωρολαχανικών και οσπρίων
Δύο (2) άδειες για πώληση εποχιακών ειδών (χριστουγεννιάτικα, πασχαλιάτικα, αποκριάτικα είδη).
Μία (1) άδεια για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα παρκ, παγοδρόμια κλπ).

Β. ?δειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου- ΄Αδεια τύπου Β΄
Πέντε (5) άδειες για καντίνες (αυτοκινούμενες).
Δυο (2) άδειες για πώληση λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού και υπόδησης .
Δύο (2) άδειες για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, χειροποίητες κατασκευές.
Δύο (2) άδειες για …