Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Νέο, υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο παρέλαβε ο Δήμος Θηβαίων

Με ένα νέο, υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της δημοτικής αρχής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Το απορριμματοφόρο είναι τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ.

Η προμήθεια του απορριμματοφόρου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ και έγινε με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, σύμφωνα με την πρόσκληση του ΥΠΕΣ με Αρ. Πρωτ. 83448/22-11-2019, στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

«Αναβαθμίζουμε το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Πασχίζουμε για μια πόλη και δημοτικές ενότητες πιο καθαρές, πιο ανθρώπινες, πιο βιώσιμες για τους δημότες», δήλωσε ο δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου, κατά την παραλαβή του οχήματος.

Η προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών καθαριότητας δεν σταματάει εδώ. Ο Δήμος Θηβαίων έχει υπογράψει σύμβαση και τους επόμενους μήνες πρόκειται να παραλάβει ακόμη ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ., ένα απορροφητικό σάρωθρο, ένα ηλεκτρικό σάρωθρο, καθώς και δύο σάρωθρα πεζού χειριστή.
Η προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας γίνεται με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο Τύπου ΕΔΩ.