Νέα – Ανακοινώσεις

Νέος Πρόεδρος & Εκτελεστική Επιτροπή για τον Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 10 Οκτωβρίου 2014 συνεδρίασε στην Θήβα το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα την εκλογή Προέδρου & Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 55 αιρετοί εκπρόσωποι από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε παμψηφεί, ο:
Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δήμαρχος Λαμιέων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή εκλέχθηκαν παμψηφεί, οι:
Τακτικά Μέλη (6):
Καθαροσπόρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων
Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Δήμαρχος Μακρακώμης
Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων
Πούλου Γιώτα, Δήμαρχος Λεβαδέων
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών
Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου
Αναπληρωματικά Μέλη (4):
Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών
Τζιαχρήστας Δημήτριος, Δήμαρχος Δομοκού
Καλυβιώτης Χρήστος, Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας ?ννας
Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει Αντιπρόεδρο.
Στην συνεδρίαση έγινε παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και του σχεδιασμού, όπως αυτός είχε εγκριθεί με προηγούμενες αποφάσεις.
Πρώτη προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εκφράσθηκε από το σύνολο των αιρετών εκπροσώπων, είναι η δρομολόγηση όλων των ενεργειών για την ολοκλήρωση των ήδη ενταγμένων αλλά και την κατασκευή των απαιτούμενων νέων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουν τόσο η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΚ/98/2008 όσο και ο Ν. 4042/2012 για τα απόβλητα.

Θήβα : 13/10/2014