Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα μέλη στα Δ.Σ. του ΔΟΘ, της ΔΗΚΕΘ, των Σχολικών Επιτροπών, της Επιτροπής Παιδείας και του Σ.Ε.Μ.

Με ορισμό νέων μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών του Προσώπων, στην Επιτροπή Παιδείας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, πραγματοποιήθηκε η 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013.

Τα νέα μέλη των Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Διοικητικό Συμβούλιο στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ)»:

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης και Αντιπρόεδρος ο Δημότης κ. Κουτσοδήμος Δημήτριος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαδημητρίου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας (Πρόεδρος)
Κοντού Ιουλία, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας
Σδόνας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
Βενιζέλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
Χαλβατζής Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
Κουτσοδήμος Δημήτριος, δημότης (Αντιπρόεδρος)
Παληκάρης Παναγιώτης, δημότης
Καλαμπάκας Παναγιώτης, δημότης
Χαρέμης Κων/νος, δημότης
Μάγκα Κων/να, δημότισσα
Σύρου Στυλιανή, δημότισσα
Αλμπάνη Βασιλική, δημότισσα
Μακρή Αλεξάνδρα, δημότισσα
Χρισταντώνη Μαρία, δημότισσα
Ζαμπάκου Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος εργαζομένων ΝΠΔΔ ΔΟΘ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Χατζίνα Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας
Νικολάου Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
Μίχας Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
Βενιζέλος Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
Νίκας Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
Σχίζας Παναγιώτης, δημότης
Κούτσικος Λάμπρος,δημότης
Ζαγαρίτης Κων/νος,δημότης
Τριπερίνα Χριστίνα,δημότισσα
Στεφάνογλου Αικατερίνη,δημότισσα
Τσαραμπάρη Μαργαρίτα,δημότισσα
Κυριάκου Μαργαρίτα, δημότισσα
Τριάντη Κων/να, δημότισσα
Δεβετζή Πηνελόπη, δημότισσα
Πανταζοπούλου Μάρθα, εκπρόσωπος εργα…